Mitä on markkinoinnin automaatio?

Markkinoinnin automaatio on teknologiaa, joka auttaa yrityksiä kasvamaan automatisoimalla eri markkinoinnin vaiheita, seuraamalla asiakkaan toimintaa ja tarjoamalla jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaisen, asiakkaan tarpeet huomioivan kokemuksen niin markkinoinnissa, myynnissä kuin asiakaspalvelussakin.

Markkinoinnin automaation avulla, yhdessä asiakashallintajärjestelmän (CRM) kanssa, yritykset voivat seurata asiakkaan toimintaa ja hyödyntää tarkasti asiakkaan tietoja tarjotakseen automatisoituja tapahtumia verkossa, sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa sekä myyntikanavissa sen perusteella, kuka asiakas on ja mistä he ovat kiinnostuneita. Tämä antaa markkinointitiimeille mahdollisuuden luoda kokonaisvaltaisia markkinointikampanjoita ja toimittaa juuri oikean viestin oikealle henkilölle, ja oikeaan aikaan.

State of the Connected Customer -raportin mukaan “73% ostajista odottaa saavansa henkilökohtaista, ‘verkkokauppa Amazonin kaltaista’ asiakaskokemusta.” Markkinoinnin automaatio tekee tästä mahdollista, sillä se tarjoaa yrityksille työkalut eri toimintojen personointiin. Näin yritys pääsee lähemmäs sitä ihanteellisen asiakaskokemuksen tarjoamista ja auttaa asiakasta löytämään juuri sen, mistä hän on oikeasti kiinnostunut. 

Miksi markkinoinnin automaatio on tärkeää?

Yritykset, jotka hyödyntävät markkinoinnin automaatiota saavat enemmän kävijöitä verkkosivuilleen, lisää ostajia tuotteilleen ja palveluilleen, sekä pidempiä ja kestävämpiä asiakkuuksia.

Yhdessä personoinnin kanssa, markkinoinnin automaatio sitouttaa nykyisiä sekä potentiaalisia asiakkaita tekemällä markkinoinnin sisällöstä henkilökohtaisempaa. Se johtaa usein siihen, että heistä tulee uskollisempia asiakkaita.

Tekemästä markkinoinnin automaation prosessista suoraviivaista, voit rakentaa personoituja, kahdenkeskisiä yhteyksiä näennäisesti lukemattomien asiakkaiden kanssa, aina tarpeiden mukaan.

Miten markkinoinnin automaatio toimii?

Automaatio perustuu informaatioon. Joka kerta kun tuotteistasi tai palveluistasi kiinnostunut henkilö tilaa uutiskirjeesi, ostaa tuotteita verkkokaupastasi, tai klikkaa mainostasi, he antavat sinulle arvokasta dataa.

Markkinoinnin automaatiossa tämä tieto tallennetaan yhteen (tai useampaan) työkaluun, josta voit saada kokonaisvaltaisen yleiskuvan asiakasryhmästäsi. Esimerkiksi monet sähköpostien automatisoinnin työkalut antavat usein visuaalisen erittelyn kerätystä datasta, kuten missä tilaajasi asuvat, kuinka usein he lukevat lähettämiäsi sähköpostiviestejä, ja monia muita tietoja, joita voit käyttää seuraavia toimia suunniteltaessa.

Voit myös hyödyntää selainpohjaisia evästeitä seurataksesi vierailijoiden käyttäytymistä sivustollasi ja tallentaa mitä sivustosi sivuja he katselevat, mitä he sivustollasi tekevät ja mitä he ostavat.

Tässä vaiheessa “markkinointi” tulee mukaan markkinoinnin automaatioon. Voit syöttää markkinointiautomaatio-ohjelmistoon pieniä informaationpalasia, kuten:
Mitä viestejä haluat lähettää
Mille asiakasryhmille haluat viestit kohdentaa
Minkä ehtojen tarvitsee täyttyä, että viesti lähetetään

Mikäli kaikki menee suunnitelman mukaan, järjestelmä lähettää yhteystiedoillesi arvokasta sisältöä juuri silloin, kun he ovat valmiina tekemään ostopäätöksen.

Mikä on markkinointiautomaatio-ohjelmisto?

Markkinointiautomaatio-ohjelmistot auttavat yrityksiä suoraviivaistamaan markkinointiprosessinsa.

Automatisoimalla markkinoinnin eri vaiheita, yrityksen on huomattavasti helpompaa generoida liidejä, rakentaa asiakssuhteita, ja tehdä kauppaa yrityksen tarpeiden mukaisessa suhteessa. Kun yrityksesi kasvaa, on mahdotonta hallinnoida jokaista liidiä ja asiakasta manuaalisesti. Markkinoinnin automaatiotyökalujen avulla asiakkaasi liikkuvat myyntiputkesi läpi helposti.

Markkinoinnin automaatio-ohjelmistot tarjoavat liidille yhdenmukaisen kokemuksen usean eri digitaalisen markkinointikanavan välillä.

Käyttämällä hyödyksi markkinointiautomaation työkaluja, voit personoida asiakaskokemusta tarjoamalla erittäin tarkkaa tietoa ja suosituksia asiakkaille juuri heidän henkilökohtaisten tarpeidensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti.

Vaikka termejä käytetään usein päällekkäin, on tärkeää ymmärtää, ettei markkinointiautomaatio-ohjelmisto ole sama kuin sähköpostimarkkinointi- tai asiakashallintaohjelmisto. Markkinoinnin automaatio on osa asiakassuhteiden hallintaa, ja sähköposti voi olla osa markkinointiautomaatiota, mutta ne eivät tarkoita samaa asiaa.

While the terms are often used interchangeably, it’s important to understand that marketing automation software is not the same as email marketing software or CRM software.

Marketing automation is a component of customer relationship management, and email can be a component of marketing automation—but the three are not one in the same.

Lue myös: Suosituimmat markkinointiautomaatio-ohjelmistot

Mitä hyötyä on markkinoinnin automaatiosta?

Se auttaa sinua ymmärtämään asiakkaitasi

Tämä tekee kanssakäymisestäsi asiakkaiden kanssa rikkaampaa, ja tuottoisampaa. 80% asiakkaista ostavat mieluummin yrityksiltä, jotka tarjoavat henkilökohtaista asiakaskokemusta.

Personoinnin toistuminen vaikuttaa myös asiakasuskollisuuteen. 44% kuluttajista sanoivat, että personoidut kanssakäymiset nostivat heidän mielenkiintoa ostaa yritykseltä uudelleen. Asiakkaat arvostavat sitä, että yritykset kohtelevat heitä yksilöinä eikä kasvottomien asiakkaiden massana.

Se antaa sinulle mahdollisuuden toteuttaa monimutkaisia strategioita

Jatkuvan ja tarkoituksellisen kanssakäymisen ylläpito prospektien ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa on tärkeää toimialasta riippumatta. Tätä varten useat yritykset tarjoavat tietoa “ripotellen”, lähettämällä sarjan ennalta kirjoitettuja sähköpostiviestejä säännöllisin väliajoin.

Ajatuksena on tarjota potentiaaliselle asiakkaalle arvokasta sisältöä säännöllisesti, mikä vahvistaa yrityksen ja potentiaalisen asiakkaan välistä yhteyttä sekä hänen mielikuvaansa yrityksestä.

Markkinoinnin automaatio mahdollistaa monipuolisuuden lisäämisen markkinointikampanjoihin, sillä se antaa lähettää erilaisia viestejä eri kohderyhmille heidän kiinnostusten kohteiden perusteella. Voit myös ajastaa näitä personoituja viestejä potentiaalisen asiakkaan tekemien toimien perusteella.

Se antaa tiimillesi mahdollisuuden keskittyä isompiin asioihin

Automaatio yleistymässä kovaa vauhtia ja 86% ammattilaisista sanoo, että se tekee heistä tehokkaampia ja tuotteliaampia. Noin kolme neljästä sanoo, että automatisoimalla manuaaliset, toistuvat tehtävät, he voivat keskittyä työssään muihin, palkitsevampiin osa-alueisiin.

Kun tiimisi esimerkiksi automaattisesti ajastaa ja lähettää markkinointiviestejä, voit keskittyä asiakaskokemuksen kehittämiseen, asiakaskyselyihin vastaamiseen sekä muiden ongelmien korjaamiseen.

Se säästää aikaasi ja resurssejasi

Markkinoinnin automaatio voi auttaa sinua säästämään aikaa, parantamaan asiakkaan sitoutumista, ja kasvattamaan yrityksesi myyntiä. Olipa sinulla sitten satoja tai tuhansia seuraajia, se antaa asiakkaallesi personoidun, henkilökohtaisen huomion, mikä saa hänet tuntemaan, että hänen tarpeensa otetaan huomioon.

Tarvitsenko markkinoinnin automaatiota?

Markkinoinnin automaation hienous piilee siinä, että sen avulla yrityksesi voi maksimoida tulokset keinoilla, jotka on jo valmiiksi todettu toimiviksi. Uusien asiakasryhmien houkutteleminen tehokkaiden markkinointistrategioiden avulla on ensimmäinen askel, mutta jos haluat mennä pidemmälle ja kasvattaa näistä suhteista asiakkuuksia, markkinoinnin automaatio on hyvä tapa toteuttaa se.

Sekä markkinoijat, että myyntitiimit käyttävät markkinoinnin automaatiota. Vaikka tämä teknologia yhdistää molemmat osastot saman katon alle, markkinointi- ja myyntitiimit käyttävät markkinoinnin automaatiota eri tavoin.

Merkkejä siitä, että tarvitset markkinoinnin automaatiota

Pitkä myyntiputki

Yritykselläsi on monimutkainen ja/tai pitkä myyntiputki. Mitä pidempi myyntiputki sinulla on, sitä enemmän kosketuspintaa tarvitset. Tämä osoittautuu todeksi erityisesti silloin, kun potentiaaliset asiakkaasi lähestyvät ostovaihetta.

Asiakashallintajärjestelmästäsi puuttuu automaatio

Asiakashallintajärjestelmäsi ei automatisoi läheskään niin montaa asiaa kuin haluaisit, ja se tekee asiakkaidesi hallinnoimisesta vaikeampaa. Hyvä asiakashallintajärjestelmä on olennainen osa tehtävänhallintaa ja myyntiennusteita, mutta jos tarvitset ratkaisua, joka tarjoaa ylivoimaista asiakkaiden segmentointia ja mahdollisuutta tunnistaa ja pitää yhteyttä asiakkaisiin, markkinoinnin automaatio on paras valinta.

Tarvitset lisää dataa asiakkaistasi

Toivot pystyväsi segmentoimaan sekä nykyisiä, että potentiaalisia asiakkaita, mutta sinulla ei ole siihen tarvittavaa dataa. Tarvitset enemmän, kuin pelkät etu- ja sukunimet sekä sähköpostiosoitteet, jotta voisit kunnolla haravoida läpi asiakasdatan. Automaatiotyökalut tarjoavat sinulle mahdollisuuden kerätä lisätietoja, kuten sijainnin, työnimikkeet ja käyttäytymiseen perustuvaa tietoa, mikä tekee informaatiosta paljon käytännöllisempää.

Et osaa sanoa tarkalleen, mistä asiakkaasi ovat kiinnostuneita

Asiakkaan mielenkiinnon priorisointi sen mukaan, kuinka todennäköisesti he ostavat, voi olla haastavaa. Joskus voi olla lähes mahdotonta nähdä kuinka kiinnostuneita potentiaaliset asiakkaat ovat yrityksestäsi, saatika ovatko he edes sopivia ostajia tarjoamillesi tuotteille tai palveluille. Automatisoimalla strategiasi tehokkaasti, voit saada lisätietoa kohderyhmästäsi ja määrittää etukäteen, miltä tulokset voisivat näyttää. 

Sinulla on vaikeuksia saavuttaa asiakasryhmääsi

Sisältösi on hyvää ja laadukasta, mutta sen jakelussa jokin mättää. Markkinoinnin automaatio on suunniteltu auttamaan kommunikoinnissa ja lomakkeiden ja laskeutumissivujen suunnittelussa, jotta voisit paremmin saavuttaa kohderyhmäsi. Ilman markkinoinnin automaatiota, haluttujen tuloksien saaminen voi olla äärettömän vaikeaa ainoastaan tuottamallasi sisällöllä.

Kuinka aloitan markkinoinnin automaation?

Ennen kuin aloitat, on tärkeää tunnistaa, että markkinoinnin automaatio ei luo pohjaa sille, mitä teet. Sen sijaan se auttaa sinua skaalaamaan ja moninkertaistamaan jo valmiiksi toimivan markkinoinnin tuloksia.

Alasta riippumatta, markkinoinnin automaation aloittaminen on helppoa missä tahansa tilanteessa. Kun olet valinnut markkinointitapasi, viestisi ja viestin esittämisen ehdot, voit alkaa kasvattamaan pitkäkestoisia suhteita kohderyhmäsi kanssa.

Aloita siitä, että saat kaikki samalle aallonpituudelle tunnistamalla yhteiset tavoitteenne. Yritys, joka työskentelee kohti samoja tavoitteita on aina paljon tehokkaampi kuin yritys, joka on hajaantunut. Markkinoinnin automaatio ei ole rajoittavaa missään muodossa. Voit siis kasvattaa ja kehittää yrityksestäsi ainutlaatuisen.